9.00  

Реєстрація учасників

9.00 – 10.00 

Вітальна кава

10.00

ВІДКРИТТЯ ФОРУМУ ТА ВСТУПНЕ СЛОВО

Модератор

СЕКЦІЯ І. ДОПУСК ДО АУДИТОРСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ

Модератор: Тарас Качка, УКМЦ

10.40

Суб’єкти аудиторської діяльності: аудитори, аудиторські фірми

Олег Канцуров, Начальник Управління методології бухгалтерського обліку Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Мінфіну

11.00

Вимоги до професійної діяльності: атестація аудиторів

Олександр Суворов, Керівник Департаменту технічного контролю Baker Tilly Ukraine

11.20

Постійне вдосконалення аудиторських знань

Людмила Пахуча, партнер PwC Україна у відділі аудиту

11.40

Ведення реєстру суб’єктів аудиторської діяльності

Катерина Рафальська, Керівник Департаменту технічного контролю Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

12.00

Questions & Answers

12.15-12.40  

Перерва на каву

СЕКЦІЯ ІІ. СУСПІЛЬНИЙ НАГЛЯД

12.40

Організація суспільного нагляду за аудиторською діяльністю

Hassan Outaklla, радник з питань стратегії та політики, Управління фінансовими ринками Нідерландів (AFM)

13.00

Склад Ради з нагляду та порядок її функціонування

Наталія Мануілова, Старший Спеціаліст з Фінансового Управління, Центр Реформ Фінансової Звітності, Світовий банк

13.20

Професійна відповідальність суб’єктів аудиторської діяльності

Наталя Гаєвська, Президент Всеукраїнської професійної громадської організації "Спілка аудиторів України", член Аудиторської палати України

13.40

Європейські моделі суспільного нагляду за аудиторською діяльністю

Джон Хупер, Старший експерт з бухгалтерського обліку та аудиту Проекту «Технічна підтримка пріоритетних напрямків фінансового сектору» представництва Європейського союзу в Україні

14.00

Questions & Answers

14.15-15.00  

Ланч

СЕКЦІЯ ІІІ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

15.00

Організація внутрішнього контролю якості

Сергій Куликпартнер, керівник департаменту аудиту компанії Deloitte в Україні.

15.20

Ключові функції зовнішнього контролю якості

Володимир Дабіжа, Партнер, компанія EY 

15.40

Формування та функціонування окремої інспекції з якості

Олена Макеєва, Заступник Міністра фінансів України

16.00

Контроль якості для аудиторів – суб’єктів суспільного значення, та відмінний від СОІ

Наталія Мануілова, Старший Спеціаліст з Фінансового Управління, Центр Реформ Фінансової Звітності, Світовий банк

16.20

Європейські тенденції ринку аудиторських послуг: пошуки збалансованого регулювання

Світлана Зубілевич, Керівник Комітету ФПБАУ з питань порфесійної освіти

16.40

Роль професійних організацій у розбудові професії аудиторів

Любов Білязе, Виконавчий директор ГО УАСБА

17.00

Questions & Answers

17.10-18.00

Панельна дискусія з представниками та регуляторами ринку: «Принципи професійного самоврядування аудиторів»

Модератор: Наталія Мануілова, Старший Спеціаліст з Фінансового Управління, Центр Реформ Фінансової Звітності, Світовий банк

 

хочу на форум